Patienten før systemet

Det må aldrig gå ud over patienterne, at kommuner og regioner ikke kan blive enige.

Det går ud over patienterne, når kommuner og regioner ikke taler sammen.

Bedre samarbejde

Samarbejdet mellem kommuner og regioner fungerer alt for dårligt.

Kommunikationen mellem de to systemer fungerer ikke godt nok, og patienter bliver tabt på gulvet mellem udskrivelse fra hospitalet og opfølgning i kommunen.

Psykiatriske patienter ender som kastebold mellem de to systemer, og ældre patienter oplever stor utryghed og uforudsigelighed,
når de hjemsendes efter en behandling.

Værst har det været for børn med diabetes, som ikke kan få en automatisk blodsukkermåler, fordi regioner og kommuner ikke kan blive enige om hvem der skal betale regningen.

Patienter må aldrig komme i klemme mellem to systemer der burde understøtte hinanden.

Samarbejdet skal blive langt bedre i fremtiden.